Activities of other membership organisations n.e.c.

This class includes: - activities of organisations (not directly affiliated to a political party) furthering a public cause or issue by means of public education, political influence, fund-raising etc.: • citizens initiative or protest movements • environmental and ecological movements • organisations supporting community and educational facilities n.e.c. • organisations for the protection and betterment of special groups, e.g. ethnic and minority groups • associations for patriotic purposes, including war veterans' associations - consumer associations - automobile associations - associations for the purpose of social acquaintanceship such as rotary clubs, lodges etc. - associations of youth, young persons' associations, student associations, clubs and fraternities etc. - associations for the pursuit of a cultural or recreational activity or hobby (other than sports or games), e.g. poetry, literature and book clubs, historical clubs, gardening clubs, film and photo clubs, music and art clubs, craft and collectors' clubs, social clubs, carnival clubs etc.


Companies with this activity
CompanyRatingEmployeesWebPhoneEmail
Energie - stavební a báňská a.s.100,0250 - 499 zaměstnancůhttp://www.energie-as.czLicence is requiredLicence is required
Svaz měst a obcí České republiky100,050 - 99 zaměstnancůhttp://www.smocr.czLicence is requiredLicence is required
Český svaz ledního hokeje z.s.100,025 - 49 zaměstnancůhttp://www.cslh.czLicence is requiredLicence is required
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.museumkampa.czLicence is requiredLicence is required
ŽIVOT 90, z.ú.99,950 - 99 zaměstnancůhttp://www.zivot90.czLicence is requiredLicence is required
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska99,91 - 5 zaměstnanců
Česká společnost pro jakost, z.s.99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.csq.czLicence is requiredLicence is required
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství99,910 - 19 zaměstnancůhttp://www.abf-nadace.czLicence is requiredLicence is required
Proxima Sociale o.p.s.99,950 - 99 zaměstnancůhttp://www.proximasociale.czLicence is requiredLicence is required
Armáda spásy v České republice, z. s.99,9500 - 999 zaměstnancůhttp://twitter.com/armadaspasycrLicence is requiredLicence is required
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC99,91 - 5 zaměstnancůhttp://www.csop.czLicence is requiredLicence is required
ZO ČSOP Vlašim99,950 - 99 zaměstnancůhttp://www.csopvlasim.czLicence is requiredLicence is required
Ústřední automotoklub České republiky z. s.99,910 - 19 zaměstnancůhttp://www.uamk.czLicence is requiredLicence is required
ZO ČSOP Bílé Karpaty99,96 - 9 zaměstnancůhttp://www.bilekarpaty.cz/csopLicence is required
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.slunakov.czLicence is requiredLicence is required
Česká silniční společnost z.s.99,91 - 5 zaměstnancůhttp://www.silnicnispolecnost.czLicence is required
Dům přírody Moravského krasu, o. p. s.99,96 - 9 zaměstnanců
Fokus Praha, z.ú.99,9250 - 499 zaměstnancůhttp://www.fokus-praha.czLicence is requiredLicence is required
ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/0299,96 - 9 zaměstnancůhttp://www.csopnj.czLicence is requiredLicence is required
YMCA Praha99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.ymca.czLicence is requiredLicence is required
JAHODA, z.ú.99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.jahodaweb.czLicence is requiredLicence is required
Ergon - sociální podnik, z.s.99,8200 - 249 zaměstnancůhttp://www.ergon-chranenadilna.orgLicence is requiredLicence is required
Česká společnost ornitologická99,820 - 24 zaměstnancihttp://www.birdlife.czLicence is requiredLicence is required
Český zavináč z.s.99,81 - 5 zaměstnancůhttp://www.ceskyzavinac.czLicence is required
Člověk v tísni, o.p.s.99,8500 - 999 zaměstnancůhttp://www.clovekvtisni.czLicence is requiredLicence is required
Česká unie neslyšících, z.ú.99,850 - 99 zaměstnancůhttp://www.cun.czLicence is requiredLicence is required
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.99,8100 - 199 zaměstnancůhttp://www.dolnioblastvitkovice.czLicence is requiredLicence is required
Česká společnost pro ochranu netopýrů99,81 - 5 zaměstnancůhttp://www.ceson.orgLicence is requiredLicence is required
01/14 ZO ČSOP "NATURA QUO VADIS?"99,8Neuvedenohttp://www.ginkgo-praha.orgLicence is requiredLicence is required
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.99,850 - 99 zaměstnancůhttp://www.dilia.czLicence is required
Beleco, z.s.99,810 - 19 zaměstnancůhttp://www.beleco.czLicence is requiredLicence is required
Nadace ČEZ99,810 - 19 zaměstnancůhttp://www.nadacecez.czLicence is requiredLicence is required
ČSOP - RS Iris99,86 - 9 zaměstnancůhttp://www.iris.czLicence is requiredLicence is required
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.99,850 - 99 zaměstnancůhttp://www.poradna-prava.czLicence is requiredLicence is required
Romodrom o.p.s.99,8100 - 199 zaměstnancůhttp://www.romodromcz.czLicence is requiredLicence is required
HEWER, z.s.99,8250 - 499 zaměstnancůhttp://www.osobniasistent.czLicence is requiredLicence is required
Český institut interních auditorů, z.s.99,86 - 9 zaměstnancůhttp://www.interniaudit.czLicence is requiredLicence is required
Cesta domů, z.ú.99,850 - 99 zaměstnancůhttp://www.cestadomu.czLicence is requiredLicence is required
ARCHITECTURA, z.s.99,8Neuvedeno
Česká společnost pro stavební právo99,8Neuvedenohttp://www.spolstavprav.czLicence is requiredLicence is required
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.99,8100 - 199 zaměstnancůhttp://www.slg.czLicence is requiredLicence is required
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.99,8200 - 249 zaměstnancůhttp://www.osa.czLicence is requiredLicence is required
ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice99,81 - 5 zaměstnancůhttp://www.csopknezice.czLicence is requiredLicence is required
KRUH, z.s.99,8Neuvedeno
Česká botanická společnost, z. s.99,81 - 5 zaměstnancůhttp://web.natur.cuni.cz/CBSLicence is requiredLicence is required
Green Doors z.ú.99,825 - 49 zaměstnancůhttp://www.mlsnakavka.czLicence is requiredLicence is required
Sdružení Krajina99,81 - 5 zaměstnancůhttp://www.sdruzenikrajina.czLicence is requiredLicence is required
INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s.99,825 - 49 zaměstnancůhttp://www.intergram.czLicence is requiredLicence is required
Nadace pro rozvoj města Pardubic99,81 - 5 zaměstnanců
Bílý kruh bezpečí, z.s.99,825 - 49 zaměstnancůhttp://www.bkb.czLicence is requiredLicence is required