Activities of membership organisations

This division includes activities of organisations representing interests of special groups or promoting ideas to the general public. These organisations usually have a constituency of members, but their activities may involve and benefit non-members as well. The primary breakdown of this division is determined by the purpose that these organisations serve, namely interests of employers, self-employed individuals and the scientific community (group 94.1), interests of employees (group 94.2) or promotion of religious, political, cultural, educational or recreational ideas and activities (group 94.9).


Companies with this activity
CompanyRatingEmployeesWebPhoneEmail
Energie - stavební a báňská a.s.100,0250 - 499 zaměstnancůhttp://www.energie-as.czLicence is requiredLicence is required
Svaz měst a obcí České republiky100,050 - 99 zaměstnancůhttp://www.smocr.czLicence is requiredLicence is required
Český svaz ledního hokeje z.s.100,025 - 49 zaměstnancůhttp://www.cslh.czLicence is requiredLicence is required
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.museumkampa.czLicence is requiredLicence is required
ŽIVOT 90, z.ú.99,950 - 99 zaměstnancůhttp://www.zivot90.czLicence is requiredLicence is required
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska99,91 - 5 zaměstnanců
Česká společnost pro jakost, z.s.99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.csq.czLicence is requiredLicence is required
Ekolevel s.r.o.99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.ekolevel.czLicence is requiredLicence is required
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství99,910 - 19 zaměstnancůhttp://www.abf-nadace.czLicence is requiredLicence is required
Proxima Sociale o.p.s.99,950 - 99 zaměstnancůhttp://www.proximasociale.czLicence is requiredLicence is required
Armáda spásy v České republice, z. s.99,9500 - 999 zaměstnancůhttp://twitter.com/armadaspasycrLicence is requiredLicence is required
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC99,91 - 5 zaměstnancůhttp://www.csop.czLicence is requiredLicence is required
ZO ČSOP Vlašim99,950 - 99 zaměstnancůhttp://www.csopvlasim.czLicence is requiredLicence is required
Ústřední automotoklub České republiky z. s.99,910 - 19 zaměstnancůhttp://www.uamk.czLicence is requiredLicence is required
ZO ČSOP Bílé Karpaty99,96 - 9 zaměstnancůhttp://www.bilekarpaty.cz/csopLicence is required
Hospodářská komora hlavního města Prahy99,910 - 19 zaměstnancůhttp://www.hkp.czLicence is requiredLicence is required
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.slunakov.czLicence is requiredLicence is required
Česká silniční společnost z.s.99,91 - 5 zaměstnancůhttp://www.silnicnispolecnost.czLicence is required
Dům přírody Moravského krasu, o. p. s.99,96 - 9 zaměstnanců
Fokus Praha, z.ú.99,9250 - 499 zaměstnancůhttp://www.fokus-praha.czLicence is requiredLicence is required
ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/0299,96 - 9 zaměstnancůhttp://www.csopnj.czLicence is requiredLicence is required
Hospodářská komora České republiky99,9100 - 199 zaměstnancůhttp://www.komora.czLicence is requiredLicence is required
YMCA Praha99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.ymca.czLicence is requiredLicence is required
JAHODA, z.ú.99,925 - 49 zaměstnancůhttp://www.jahodaweb.czLicence is requiredLicence is required
Ergon - sociální podnik, z.s.99,8200 - 249 zaměstnancůhttp://www.ergon-chranenadilna.orgLicence is requiredLicence is required
Česká společnost ornitologická99,820 - 24 zaměstnancihttp://www.birdlife.czLicence is requiredLicence is required
Český zavináč z.s.99,81 - 5 zaměstnancůhttp://www.ceskyzavinac.czLicence is required
Člověk v tísni, o.p.s.99,8500 - 999 zaměstnancůhttp://www.clovekvtisni.czLicence is requiredLicence is required
Česká unie neslyšících, z.ú.99,850 - 99 zaměstnancůhttp://www.cun.czLicence is requiredLicence is required
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.99,8100 - 199 zaměstnancůhttp://www.dolnioblastvitkovice.czLicence is requiredLicence is required
Česká společnost pro ochranu netopýrů99,81 - 5 zaměstnancůhttp://www.ceson.orgLicence is requiredLicence is required
01/14 ZO ČSOP "NATURA QUO VADIS?"99,8Neuvedenohttp://www.ginkgo-praha.orgLicence is requiredLicence is required
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.99,850 - 99 zaměstnancůhttp://www.dilia.czLicence is required
Beleco, z.s.99,810 - 19 zaměstnancůhttp://www.beleco.czLicence is requiredLicence is required
Nadace ČEZ99,810 - 19 zaměstnancůhttp://www.nadacecez.czLicence is requiredLicence is required
ČSOP - RS Iris99,86 - 9 zaměstnancůhttp://www.iris.czLicence is requiredLicence is required
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.99,850 - 99 zaměstnancůhttp://www.poradna-prava.czLicence is requiredLicence is required
Romodrom o.p.s.99,8100 - 199 zaměstnancůhttp://www.romodromcz.czLicence is requiredLicence is required
HEWER, z.s.99,8250 - 499 zaměstnancůhttp://www.osobniasistent.czLicence is requiredLicence is required
Český institut interních auditorů, z.s.99,86 - 9 zaměstnancůhttp://www.interniaudit.czLicence is requiredLicence is required
Cesta domů, z.ú.99,850 - 99 zaměstnancůhttp://www.cestadomu.czLicence is requiredLicence is required
ARCHITECTURA, z.s.99,8Neuvedeno
Česká společnost pro stavební právo99,8Neuvedenohttp://www.spolstavprav.czLicence is requiredLicence is required
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.99,8100 - 199 zaměstnancůhttp://www.slg.czLicence is requiredLicence is required
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.99,8200 - 249 zaměstnancůhttp://www.osa.czLicence is requiredLicence is required
ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice99,81 - 5 zaměstnancůhttp://www.csopknezice.czLicence is requiredLicence is required
KRUH, z.s.99,8Neuvedeno
Institut pro správu dokumentů, z.s.99,8Neuvedenohttp://www.irms.czLicence is requiredLicence is required
Česká botanická společnost, z. s.99,81 - 5 zaměstnancůhttp://web.natur.cuni.cz/CBSLicence is requiredLicence is required
Elektrotechnická asociace České republiky99,81 - 5 zaměstnancůLicence is requiredLicence is required